Rovnaké slogany a vizuály? Značky by mali vystupovať autenticky

28.05.2020

Rovnaké slogany a vizuály? Značky by mali vystupovať autenticky

Značky sú o tom, že ľuďom hovoria, že každý jeden produkt je iný. Výnimočnosť zaniká v momente, keď firmy začnú vystupovať univerzálne. Komunikácia sa zlieva, pôsobí instantne a miestami umelo. Identita mizne a celková komunikácia je na jedno kopyto.

Všimli ste si, že priveľa firiem komunikuje svoje služby a produkty veľmi podobným spôsobom? Líder na trhu niečo vymyslí a ostatní ho napodobňujú. Príkladom sú momentáne slogany typu: spolu to zvládneme, prekonáme náročnú dobu alebo sme v tom spolu. Často ani neviete, aká firma to vlastne na vás hovorí. Sledovať trendy rozhodne treba, ale podliehať im? To už sa veľmi neodporúča. Každá firma by si mala zachovať svoj jedinečný brand, aj napriek konkurencii.

Branding

Aby ste dobre rozumeli brandingu, musíte chápať  brand. Brand (resp. značka) je idea alebo obrázok špecifického produktu alebo služby, s ktorou sa spotrebitelia spájajú. Ak identifikujú názov, logo, slogan, dizajn alebo štýl komunikácie, je to brand. Branding sa spája už s propagáciou značky smerom k užívateľom. Je nemysliteľné, aby mnohé spoločnosti, pôsobiace v rovnakom odvetví alebo poskytujúce rovnaké služby, komunikovali rovnako. Spotrebitelia ich musia ľahko identifikovať, v opačnom prípade zaniknú v dave. Rozpoznanie značky je alfa omega toho, aby si ju ľudia zapamätali. A preto nesmú značky pôsobiť rovnako. 

Viac o brandingu nájdete v našom blogu.

Branding tvorí dôležitú súčasť digitálneho marketingu,dáva spoločnostiam možnosť vybudovať reputáciu a rozšíriť ju aj nad rámec produktu a služby. Ako však budovať reputáciu, keď sa nedá jedna firma rozpoznať od tej druhej? Ak nemá reputáciu alebo ju má zlú, najhoršie, čo môže firma urobiť, je napodobňovať ju. V skutočnosti akákoľvek komunikácia značky je lepšia koa žiadna. Ale tiež ste si všimli, ako veľa firiem pôsobí zrazu tak nasilu pozitívne. Prečo? 

Trendy v komunikácii

Falošné pozitívne naladenie každý pozorný spotrebiteľ veľmi rýchlo odhalí. Instagram podporuje pekné a dokonalé fotografie, je ťažké zaujať tými menej peknými. Hoci sú autentické, ľudia sa naučili na akúsi dokonalosť. Často vnímajú fotografie ako inšpiráciu, je to fajn. Nesnažte sa však za každú cenu pôsobiť, že nič iné ako pozitívne vibrácie neexistujú. Ako sa odlíšiť? Prečítajte si v našom blogu. Ak ste predtým používali vo svojej komunikácii expresívne výrazy alebo humor, občas ste uverejnili aj niečo menej populárne, neskĺznite do uniformy priemernej a ťažko identifikovateľnej značky. 

Chcete pomôcť s tvorbou značky? Poďte za nami. Napíšte nám na office_sk@kremsa.com

Komentáre


Kremsa Digital s.r.o.
Námestie hraničiarov 37
851 03 Bratislava
Slovakia