Bux.sk

E-shop vydavateľstva Ikar
Bux.sk je online e-shop vydavateľstva Ikar, ktorý pôsobí na slovenskom trhu už viac ako 25 rokov. Za toto obdobie vydalo vydavateľstvo Ikar vyše 4 600 titulov a predali viac ako 27,5 milióna výtlačkov. S e-shopom Bux.sk spolupracujeme už od roku 2015, kde sa staráme najmä o reklamné kampane za účelom predaja produktov. Okrem výkonnostného marketingu sme pre Bux.sk vyhotovili aj sériu súťažných aplikácií. Výsledkom našich marketingových aktivít je zvýšenie predaja za 2 roky spolupráce o viac ako 220%.

Kremsa Digital s.r.o.
Námestie hraničiarov 37
851 03 Bratislava
Slovakia