Akým frázam sa oblúkom vyhnúť pri písaní textu

21.05.2019

Akým frázam sa oblúkom vyhnúť pri písaní textu

Slová majú silu. Majú moc ovládať a pripisovať význam tomu, čo presne chcete, aby bolo pre druhých dôležité. Niekedy sa vám podarí upútať účelovo, inokedy neúmyselne. Aby ste sa vyhli chybám, pozrite sa na slová a frázy, ktorým je dobré sa pri tvorbe obsahu blogových článkov, ale aj v bežnej komunikácii, vyhnúť.

Len a iba

Tieto nenápadne vyzerajúce častice dokážu pekne skomplikovať život nielen copywritera, ale aj čitateľa. Keď napíšete napríklad do správy pre šéfa: “Ja si len čítam e-mail” alebo “ja len niečo musím prerobiť” prípadne “ja mám pre vás iba tento text”, zľahčujete situáciu a ponižujete sa. Nepriamo dávate najavo, že vaša práca nie je až taká dôležitá a že keby sa nerobila, nič sa nestane. Nepoužívajte tieto slová, degradujete svoju prácu aj seba.

Dramatické slová

Patrí sem všetko z divadelného žánru “dráma”. Napríklad slová: absolútne, úplne, totálne, celkom, brutálne, veľmi, velice. Tieto príslovky síce vygradujú dej, ale nepridajú na dôležitosti nasledujúceho slova. Nepridajú dokonca ani hodnotu podstatnému menu. Nemusíte povedať: “Som veľmi nadšený”. Stačí povedať nadšený, všetci vám budú rozumieť. Poznajú slovo nadšenie aj emóciu, ktorá sa s ním spája. Čím menej zbytočných slov použijete, tým väčšiu váhu dáte ostatným slovám, ktoré sú podstatné.

Domnienky

Frázy typu: “Myslím si, že…” alebo “Pravdepodobne je to takto” uberajú na serióznosti. Všetci vedia, že keď píšete text vy, si to aj myslíte. Tak načo o tom písať? Slovo pravdepodobne znie veľmi váhavo, neisto a nesebavedomo. Ak tieto slová budete používať v odbornom alebo reklamnom texte, oslabujete svoju autoritu. Nebojte sa povedať svoj názor, ale nemusíte ho zdôrazňovať.

Neurčité vyjadrenia

Ak poviete, že sa budete snažiť alebo že sa pokúsite o niečo, vzbudzujete pochybnosti. Všetkým je jasné, že sa pokúsite. Dávate tým najavo, že to možno nevýjde. Lebo pokus sa môže aj nepodariť. Dajte si pozor na tieto vyjadrenia, ktoré sú plné pochybností a neistoty z doručeného výsledku.

Slová ospravedlnenia

Hovorte alebo píšte “prepáč” iba vtedy, keď to, čo sa stalo, je naozaj vaša vina. Žiadajte, aby vám odpustili iba vtedy, keď je to namieste. Ak meškáte na stretnutie z objektívnych príčin, buďte v ospravedlneniach striedmi. Ak ste aj spravili nejakí presľap, o prepáčenie stačí požiadať iba raz.

Vata

Patria sem slová typu: “a podobne”, “a tak ďalej”, “prípadne”. Znižuje sa účinok slov, ktoré používate. Ak neviete vymenovať v texte všetky možnosti, nedávajte “atď” ani tri bodky. Inak môže text vyznieť, že neviete, o čom hovoríte alebo si neviete spomenúť na správny výraz. A následne sa čitateľ na váš web nevráti, lebo vám nebude dostatočne dôverovať. Potrebujete, aby vám ľudia verili a preto píšte odborne, vecne a presne. Vyhnite sa vate, ktorou vyplníte to, čo neovládate.

Neustále uisťovanie

Snahou zvýrazniť slovo alebo frázu sa môže ľahko stať, že skĺznete do uisťovania čitateľov o vašich slovách a skutkoch. Nerobte to. Nemusíte napísať: “Je to skutočne pravda” alebo “Očividne sa tieto veci dajú predpokladať”. Slová s tendenciou poúčať ostatných, respektíve ich zbytočne uisťovať o veciach, ktoré sú možno pre vás ako autora zjavné, ale pre čitateľa byť nemusia, je balansovanie na tenkom ľade. Dajte si preto pozor, aké slová zvolíte, lebo každé jedno má svoje miesto, význam aj váhu.

Keby ste si nevedeli dať rady, ako napísať správne text, stiahnite si náš e-book o content marketingu pod týmto článkom.

Komentáre


Kremsa Digital s.r.o.
Námestie hraničiarov 37
851 03 Bratislava
Slovakia